Точково укрепване на изкопи

Продажба и отдаване под наем на системи за точково укрепване на изкопи

Системите за леко укрепване на SBH са най-подходящия избор при стрителство на шахти с дълбочини до 12м. Укрепващата конструкция се спуска бавно във ВиК изкопа докато се достигне нужната дълбочина на укрепване. Особеност на  системата за точково укрепване на изкопи е, че всички елементи се движат независимо един от друг, което редуцира силите на триене между почвата и отделните елементи на системата. Този вид укпреващи системи се препоръчва за канализации, канализационни изкопи и направа на кофражи за монолитни шахти. Системите за точково укрепване са подходящото решение и използвани като външен кофраж при бетонови работи. Кофражите за точкови изкопи  разполагат с необходимите сертификати и декларации за съответствие според Българското законодателство.

Системите за укрепване се предлагат както продажба, така и за отдаване под наем. За да получите подходящата за вас оферта, моля да се свържете с нас на посочения телефон или да ни изпратите писмено запитване.