Система за релсово укрепване – серия 750

Безпроблемно и лесно монтиране на подвижната подпора

Благодарение на специалните подвижни подпори срещуположните страни ще останат паралелни и в момент на спускане една след друга. Това помага за улеснено монтиране на релсовите укрепващи системи на изкопи и с по-голяма дълбочина. Освен че движението на почвата извън изкопа е минимално, напълно елиминирани са и хоризонталните движения на почвата, типични при употребата на обикновени укрепващи системи. Широчината на изкопа не се променя докато се изпълнява целия процес, включително и след обратното засипване. Премахнати са вибрациите и е избегнато засядането или вклиняването на стрничните панели.

Релсовата укрепваща система на SBH осигурява повече сила и осигурява по-голямо пространство за работа. Централната позиция и малък размер на подвижната подпора позволяват оптимизиране на пространството за работа по укрепване на изкопа. В всеки един момент от монтажния или демонтажния процес, подвижната подпора се намира в достатъчно ниска позиция, за да може дори и багер с малко рамо да може да работи безпроблемно. Именно това прави 750 серията релосва система за укрепване толкова лесна за работа.

Напълно безопасни и сигурни подвижни подпори

Твърдите подпорни удължения са проектирани изключително здрави, което позволява да пренасочат съответното огъващо или натискащо наппрежение през подпорите. Така дори при едностранно натоварване се избягва изкривяване в релсите. С обикновените системи такова изкривяване се получава много често когато платната се спускат само от едната страна при монтиране.

Също толкова оптимизиран и бърз е и процесът на демонтаж. За разлика от старите релсови системи за укрепване тук е необходима много по-малко сила за махане на платната. Отново е избегнато страничните панели да се движат навътре, което осигурява стабилност на почвата и околните сгради и пътища.

Благодарение на подвижната подпора SBH релсовата система за укрепване на изкопи осигурява минимално разстояние до тръбата от 3 метра. Освен това, тя може да се използва за изкопни проекти с дълбочина до 9 метра, което я прави особено подходяща за ремонтни дейности в градски условия.

Технически данни:

Препоръчителна дълбочина на монтаж:

само основна релса до 4,80m  
с допълнителна релса до 7,60m  
макс. ширина на изкопа: 1,99 – 6,99m  
просвет подпора (hc): макс. 2,79m 

ПК – Трегер

Ъглов трегер

Платна за серии 750/790