Боксово укрепване на изкопи

Продажба и отдаване под наем на системи за боксово укрепване на изкопи

 

Монтаж на основните елементи

  • Дълбочината на траншейния изкоп първоначално трябва да бъде максимално 1.25м, а дължината да не е по-дълга от тази на използваната бокс-конструкция.
  • Размерите на изкопа се съобразяват предимно от вида почва и от съответните условия за безопансот.
  • Веригите се поставят на специално изработени уши.
  • Боксът се поставя в направения изкоп като се нивелира и се притиска добре.
  • Разстоянието между укрепителната конструкция и почвата трябва да се запълни с пръст и да се уплътни
  • По-оптимална употреба се постига чрез възможно най-малки ходове при спускане на системата за укрепване
  • Не трябва да се притиска едностранно повече от 0,50м. Трябва да се спазва ъгълът на завъртане и да се ограничава до +/-8° докато бъде достигната нужната дълбочина за укрепване на изкопа.

Монтаж на надстройката

Надстройката се използва при по-голяма дълбочина на изкопа. Надстройката и основната конструкция за укрепване се свързват с болтове. След това се извършват стъпките описани по-горе.