Система за боксово укрепване – серия 600

  • Бързо боксово укрепване на изкопи благодарение на своята качествена и устойчива конструкция
  • Методът “изкопаване и спускане” може да бъде прилаган и при високи нива на земен натиск.
  • Подобрено боквово укрепване постигнато чрез здрава връзка между шпиндела и укрепителното платно
  • Опростената система от скоби улеснява монтажните и демонтажни дейности
  • Употребата на надстройка осигурява по-голяма дълбочина на изкопа

Системата за боксовото укрепване серия 600 се препоръчва за укрепване при водопроводни и канализационни изкопи. Това е рационалният избор ако се планира закупената техника да бъде използвана ежедневно и в дългосрочен план. Серия 600 се отличава с доказана надеждност и дълъг срок на експлоатация.

Укепителните системи на SBH се отличават с устойчиви шпиндели, изработени от здраво лято тяло и качествена резбова стомана. Това прави укрепителните системи на SBH подходящия избор и в най-тежки условия. До 6 удължаващи звена могат да бъдат използвани напълно безопасно, което е гарантирано със сертификат към шпинделите на боксовата система за укрепване на изкопи. Максималното допустимо натоварване на работна ширина от 1 м е 468 kN. При употребата на 6 удължаващи звена и работна широчина от 4,3 м, максималното натоварване все още ще бъде 162 kN.

Боксовите системи за изкопи се подлагат на допълнителни тестове, което гарантира допълнителна сигурност за нашите клиенти. Това осигурява също и дълъг живот на укрепителните системи. Те се отличават  и с високи допустими натоварвания – значително по-големи от реалните нуджи за стабилно и надеждно укрепване на изкопите. Безопасността във всеки изкоп се осигурява от траншейното укрепване за канализации.

Технически данни:

макс. дълбочина на монтаж: 4,00m  
макс. ширина на изкопа: 1,20 – 4,48m  
просвет подпора (hc): 1,57m  
мобилен и верижен багер: 9 – 13t / 18-30t  

Платна