Леко укрепване на изкопи

Продажба и отдаване под наем на системи за леко укрепване на изкопи

Системите за укрепване на SBH са подходящи за всички ВиК траншейни изкопи.  В разработването на своите продукти  SBH използва материали от най-високо качество, които са в съответствие с европейските норми и директиви за укрепващи системи и съоръжения. Системите за укрепване на SBH разполагат с всички нужни сертификати за качество. Придружени са и от съответните инструкции за безопасност, монтажна и демонтажна дейност. Освен високото качество, друга отличителна черта на предлаганите от нас системи за укрепване  е кункурентната цена. Системите за укрепване се предлагат за продажба, а за да отговорим на специфичните нужди на нашите клиенти, ние предлагаме и възможност за отдаване под наем. За да получите подходящата за вас оферта, ви съветваме да се свържите с нас на посочения телефон или да ни изпратите писмено запитване от тук. Наш специалист ще направи консултация според специфичните нужди на клиента и ще изготви най-подходящата индивидуална оферта. Следната основна информация е необходима, за да бъде подбран правилния кофраж за съответния изкоп:

  • Дължина на изкопа
  • Дълбочина на изкопа
  • Големина и вид на използваната водеща машина

Препоръчваме използването на системите за укрепване на изкопи при наличност на следните предпоставки:

  • Системата за укрепване тип кофраж се поставя, когато изкопът е почистен до своята основа
  • Да се поставят надстройки, когато дълбочината на изкопите е по-голяма от височината на основните платна, за да може траншейното укрепване да се регулира като едно цяло
  • Надстройката и основата се свързват с болтове
  • Сглобената траншейна конструкция се поставя в съответния изкоп
  • Дължината на изкопа се съобразява с дължината на траншейното укрепване
  • Свободното място между изкопа и укрепващата конструкция трябва да се запълни с пръст и да се уплътни
  • Горният ръб на конструкцията трябва да е минимум 5 см над земята.

Системите за укрепване се предлагат както продажба, така и за отдаване под наем. За да получите подходящата за вас оферта, моля да се свържете с нас на посочения телефон или да ни изпратите писмено запитване.