Системи за укрепване на изкопи

 

SBH системи за укрепване на изкопи

Още от създаването си през 1986г в Хайнсберг фирма SBH създава надеждни решения за нуждите от системи за укрепване на изкопи - ВиК, канализационни изкопи и траншеи. Компанията непрекъснато инвестира в модернизирането и автоматизирането на своите производтсвени мощности, което гарантира високо качество и гъвкавост на подходящи цени.

Производството на SBH e позиционирано в Германия, което допринася за добре балансираната верига на доставки на компанията в Европа. Това осигурява гъвкавост и навременни доставки на продуктите до всеки един склад.

Системите на SBH разполагат с необходимите сертификати за качество в съответсвие с всички изисквания на пазара.