Система за боксово укрепване – серия 300

Серия 300 боксова система за укрепване на изкопи е изключително подходяща за малки до средни  изкопни проекти, както и за употребата на леки строителни машини. Тази система би била правилния избор и когато почвата не е стабилна. Гъвкавият шпиндел я прави подходяща за метода “изкопаване и спускане”.

Укепителните системи на SBH се отличават с устойчиви шпиндели, изработени от здраво лято тяло и качествена резбова стомана. Това прави укрепителните системи на SBH подходящия избор и в най-тежки условия. До 6 удължаващи звена могат да бъдат използвани напълно безопасно, което е гарантирано със сертификат към шпинделите на боксовата система за укрепване на изкопи. Максималното допустимо натоварване на работна ширина от 1 м е 468 kN. При употребата на 6 удължаващи звена и работна широчина от 4,3 м, максималното натоварване все още ще бъде 162 kN.

Боксовите системи за изкопи се подлагат на допълнителни тестове, което гарантира допълнителна сигурност за нашите клиенти. Това осигурява също и дълъг живот на укрепителните системи. Те се отличават  и с високи допустими натоварвания – значително по-големи от реалните нуджи за стабилно и надеждно укрепване на изкопите. Безопасността във всеки изкоп се осигурява от траншейното укрепване за канализации.

Технически данни:

макс. дълбочина на монтаж: 4,00m    
макс. ширина на изкопа: 1,11 – 4,39m   
просвет подпора (hc): 1,27m   
мобилен и верижен багер: 9 – 13t / 18-3   

Платна tPL = 60mm