Релсово укрепване на изкопи

Продажба и отдаване под наем на системи за релсово укрепване на изкопи

 

Релсово укрепване с използване на подвижни подпори с единична и двойна релса.

Специфично за системите за релсово укрепване е, че отелните компоненти се движат самостоятелно и паралелно на останалите елементи. Това спомага за създаване на сили на триене само между елементите на земната маса, което усигурява по-опростени монтажни и демонтажни дейности. Ширината на укрепване на съответния изкоп се запазва постоянна като може да бъде от 2 до 12м светло разстояние между платната. Това осигурява необходимото пространство за поставяне на канализационни и водопроводни съоръжения. Многофункционаността на системите за релсово укрепвнае на изопи от сериите 700 ги прави надежден избор за укрепване на изкопи за водопровод и канализации, както и за поставяне на тръби с диаметър по-голям от 3000mm.

Подвижната подпора на релсовите системи за укрепване осигуряват гъвкави и надеждни решения за специфичните изисквания на дадения строителен обект.

Системите за укрепване се предлагат както продажба, така и за отдаване под наем. За да получите подходящата за вас оферта, моля да се свържете с нас на посочения телефон или да ни изпратите писмено запитване.