Система за боксово укрепване – серия 500

  • Бързо боксово укрепване на изкопи благодарение на своята качествена и устойчива конструкция

  • Методът “изкопаване и спускане” може да бъде прилаган и при високи нива на земен натиск.

  • Подобрено боквово укрепване постигнато чрез здрава връзка между шпиндела и укрепителното платно

  • Опростената система от скоби улеснява монтажните и демонтажни дейности

  • Употребата на надстройка осигурява по-голяма дълбочина на изкопа

Системата за боксовото укрепване на изкопи серия 500 е рационалното решение за укрепване на водопроводни и канализационни изкопи.

Укепителните системи на SBH се отличават с устойчиви шпиндели, изработени от здраво лято тяло и качествена резбова стомана. Това прави укрепителните системи на SBH подходящия избор и в най-тежки условия. До 6 удължаващи звена могат да бъдат използвани напълно безопасно, което е гарантирано със сертификат към шпинделите на боксовата система за укрепване на изкопи. Максималното допустимо натоварване на работна ширина от 1 м е 468 kN. При употребата на 6 удължаващи звена и работна широчина от 4,3 м, максималното натоварване все още ще бъде 162 kN.

Боксовите системи за изкопи се подлагат на допълнителни тестове, което гарантира допълнителна сигурност за нашите клиенти. Това осигурява също и дълъг живот на укрепителните системи. Те се отличават  и с високи допустими натоварвания – значително по-големи от реалните нуджи за стабилно и надеждно укрепване на изкопите. Безопасността във всеки изкоп се осигурява от траншейното укрепване за канализации.

Технически данни:

макс. дълбочина на монтаж: 4,00m    
макс. ширина на изкопа: 1,15 – 4,43m   
просвет подпора (hc): 1,39m   
мобилен и/или верижен багер: 9 – 13t / 18-30t   

Платна tPL = 80mm