Защо да изберете укрепителните системи на SBH?

how_it_works_21

Над 30 години иновации

Високото качество на продуктите SBH се постига чрез непрекъснатото модернизиране и автоматизиране на производтсвените мощности
how_it_works_42

Качество и икономичност

Системите за укрепване на ВиК изкопи SBH издържат на максимални натоварвания при ограничен разход на материали
how_it_works_33

Международно присъствие

SBH работи с клиенти от общо 46 страни и разполага със силно развита дистрибуторска мрежа
how_it_works_14

Доверен партньор

SBH предлага високо ниво на обслужване на своите клинети, индивидуален подход, както и сервизно обслужване на място

Над 30 години иновации

Още от създаването си през 1986г в Хайнсберг фирма SBH се позиционира като гарант за иновативност и качество. Фирмата създава надеждни решения за нуждите от системи за укрепване на изкопи - ВиК, канализационни изкопи и траншеи. Отличителна черта е разнообразния асортимент - от ултралеки алуминиеви системи за укрепване на Вик изкопи, канализации и траншеи с по-малка дълбочина, до системи, осигуряващи решения за изкопи на голяма дълбочина. Компанията непрекъснато инвестира в модернизирането и автоматизирането на своите производтсвени мощности, което гарантира високо качество и гъвкавост на подходящи цени. Пример са предлаганите валцовани профили на SBH, които се изработват на профилна машина, проектирана от от инженерите на SBH.

Качество и икономичност

Бързото развитие на технологиите и глобализацията на пазара води до непрестанно нарастващи нужди и изисквания от страна на клиентите. Това стимулира SBH да работи за непрекъснато усъвършенстане на своите укрепителни системи за ВиК изкопи и траншеи. Системите се подлагат на множество тестове, които осигурят качество и надеждност. Гаранция за това е и съответствието на прилаганите тестове с изискванията по стандарт ISO 9001. Ежегодни проверки и контрол се осъществяват от Службата за Технически надзор TÜV. Продуктите на SBH също притежават сертификати за качество от оторизираните Германски служби, които са международно признати. Това гарантира безпроблемен внос на укрепителните системи във всички страни. Важна особеност е, че решенията на SBH отчитат употреба на ограничен разход на материали дори и при максимални натоварвания, което ги прави изключително икономични.

Силно международно присъствие

Производството на SBH e позиционирано в Германия, което допринася за добре балансираната верига на доставки на компанията в Европа. Това осигурява гъвкавост и навременни доставки на продуктите до всеки един склад. Копманията разполага с гъста дистрибуторска мрежа, както и със собствени дистрибуционни центрове в Москва, САЩ, Дубай, Куала Лумпур, Брайсбейн, кеото прави продуктие на SBH леснодостъпни от клиентите в целия свят. Компанията обслужва клинети в над 46 страни, което е логично с оглед на високия показател на износ - около 70 %.

Доверен партньор

SBH е считан за надежден партньор от своите клиенти - производствени предприятия, инженерни бюра и различни институции. На компанията може да се разчита да консултира своите клиенти в етапите на планиране, разработване и приложение, когато става въпрос за предохранителни мерки за ниско строителство. Инженерите на SBH разполагат с богат опит в проектирането на системи за укрепвания на ВиК изкопи, канализации и траншеи. В допълнение SBH предлага високо ниво на обслужване, индивидуален подход при специфични изисквания на своите клиенти, както и сервизно обслужване на място.

 

Във видео секцията по-долу сме подготвили няколко кратки видео клипа, представящи нагледна информация за конструкцията, производството и приложението на укрепителните инсталации. Повече информация ще намерите на страниците на нашите продукти