Хидравлично укрепване на изкопи

Хидравлични системи за укрепване на вик изкопи на фирма Groundforce, UK

Система за хидравлично укрепване на изкопи за лек режим на работа

Хидравличните системи за лек режим на работа са подходящи за всяка форма на изкопния проект. Монтажните и демонтажни дейности са изключитлено улеснени. Системите за укрепване се проектират според спецификите на всеки изкопен проект като целта е да се елиминират рязането, заваряването и отпадъците на работната площадка. За разлика от стандартните системи от сглобяеми стоманени рамки, нашите системи се отличават с надеждност, гъвкавост и рентабилност.

Система за хидравлично укрепване на изкопи за тежък режим на работа

Хидравличните системи за лек режим на работа са подходящи за всяка форма на изкопния проект. Монтажните и демонтажни дейности са изключитлено улеснени. Системите за укрепване се проектират според спецификите на вски изкопен проект като целта е да се елиминират рязането, заваряването и отпадъците на работната площадка. За разлика от стандартните системи от сглобяеми стоманени рамки, нашите системи се отличават с надеждност, гъвкавост и рентабилност.

Система за хидравлично укрепване на изкопи със специализирани подпори

Подпорите на хидравличната система се състоят от серия от удължения с хидравличен блок в единия край. Тази система има много предимства пред  традиционно използваните сглобяеми системи. Най-отличителни от тях са бързите и лесни монтаж и демонтаж. По време на различните етапи на монтиране има възможност и за предварително напрягане на подпорите до границата на огъване.

Система за хидравлично укрепване на изкопи – Спомагателни продукти

Освен широк избор от укрепителни системи фирма Groundforce разполага и с богато портфолио от спомагателни продукти. Groundforce подлагат на допълнителни тестове за качество цялата гама от предлагано оборудване. То отговаря на съответните стандарти ISO 9001, 16001 и OHSAS 18001.

Система за хидравлично укрепване на изкопи – Временни мостове

Groundforce имат специализирана дивизия Groundforce Bridge за отдаване под наем на временни мостове. Предлаганите системи от временни мостове са подходящи за употреба от железопътния и строителния сектор, компании занимаващи се с организиране на събития, телевизия и т.н. Под наем се предлагат лесни за монтаж модулни плоски пакетни мостови решения, както и гама от мостове за автомобили и пешехопдни мостове от 4 до 12м.

Отличително предимство на Groundforce Bridge е, че е изолирана нуждата от тежки и скъпи подемни машини, тъй като временните мостове се доставят до самата работна площадка, разполагат с дизайн тип “плосък пакет” и са с изключително улеснен монтаж.